Daily Archives: 30/10/2014

Anti-diskrimineringslov i dagligvaremarkedet?

Det er tegn som tyder på at Regjeringen arbeider med å fremme et forslag om en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Lobbyistene har vært på banen lenge, både de som ikke ønsker en slik lov, men ikke minst de som ønsker en lov som går lenger enn forslaget som matlovutvalget la fram. En som […]


The link to the livestream of today’s seminar with Albert Sánchez Graells and Anders Thue is now available.

  • 10, 30, 2014
  •  
  •  Events, News
  • Comments Off on The link to the livestream of today’s seminar with Albert Sánchez Graells and Anders Thue is now available.

View the event page here.