Daily Archives: 06/02/2017

Copyright: colourbox

Overrekkelse av Delingsøkonomiutvalgets rapport

Delingsøkonomiutvalet, foreslår at delingsplattformer som Uber, Airbnb og andre bør underleggjast ein generell rapporteringsplikt til skattemyndigheitene, og eit fleirtal foreslår ei forenkla skattehandsaming av småinntekter frå tjenester i delingsøkonomien. BECCLEs Professor Tommy Staahl Gabrielsen har leia utvalet, som i tillegg foreslår ei endra regulering av taximarknaden som mogleggjer etablering av delingskøyring. «Rettstilstanden på området er […]


Ignacio

BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui on “Buyer Power in EU/EEA Competition Law”

  • 02, 06, 2017
  •  
  •  BECCLE, News
  • Comments Off on BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui on “Buyer Power in EU/EEA Competition Law”

Buyer power and its treatment in EU/EEA Competition Law is a topic that has received little academic attention until now. Buyer power represents the other side of competition law and concerns buying conducts and how a buyer can exert its market power to the detriment of competition. On Friday 10 February, BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui […]