Author Archives: larss

Fritt frem for ‘veiledende’ kartellpriser?

Det burde være kjent for næringslivet at det er forbudt å snakke med sine konkurrenter om priser. Det er ikke bare den enkelte bedrift som må vise varsomhet, men også sammenslutning av bedrifter. I 2009 fikk Norges Turbileierforbund bot av Konkurransetilsynet for å ha oppfordret sine medlemmer til prisøkninger. Den gang ble det slått fast […]


Debatt: Coops oppkjøp av ICA

I Dagens Næringsliv den 15. oktober drøfter Tommy S. Gabrielsen, Erling J. Hjelmeng og Lars Sørgard Coops oppkjøp av ICA. De påpeker at Coops strategi er å selge så mange ICA-butikker at Konkurransetilsynet gir sitt ja til oppkjøpet. De tre professorene advarer mot en slik tilnærming. ICA har en plan B, som er å nedskalere […]