Tag Archives: Seminar

Kurt R. Brekke. Photo and copyright: The Norwegian Competition Authority

BECCLE-seminar om fusjoner, avhjelpende tiltak og nasjonal prising

 • 10, 18, 2017
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-seminar om fusjoner, avhjelpende tiltak og nasjonal prising

BECCLE har gleden av å invitere til et nytt BECCLE-seminar med Eirik Østerud (UiO), Kurt Brekke (Konkurransetilsynet), og Bjørn Olav Johansen (UiB og BECCLE), om temaet fusjoner, avhjelpende tiltak og nasjonal prising


BECCLE-seminar: økonomisk fagkunnskap i domstolen

 • 11, 22, 2016
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-seminar: økonomisk fagkunnskap i domstolen

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om behovet for økonomisk fagkunnskap i domstolene med Asbjørn Strandbakken, Magni Elsheim, Sven Marius Urke, og Tommy Staahl Gabrielsen


BECCLE-seminar om matmarkedet

BECCLE har gleden av å invitere til et seminar om matmarkedet og konkurransen i detaljistnivået, torsdag 10. November i Oslo


BECCLE-seminar: Markedsbalansering i kjøttindustrien og unntak fra konkurranseloven

 • 11, 01, 2016
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-seminar: Markedsbalansering i kjøttindustrien og unntak fra konkurranseloven

Nortura og den private delen av kjøttindustrien vil ha nye unntak fra konkurranseloven. Er det en god ide? BECCLE inviterer til seminar om markedsbalansering og konkurranse.


BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige

 • 09, 13, 2016
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Malgorzata Agnieszka Cyndecka, Herdis Helle og Steinar Vagstad om kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.


BECCLE-seminar: Hva bør være Konkurransetilsynets arbeidsoppgaver?

 • 03, 10, 2016
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-seminar: Hva bør være Konkurransetilsynets arbeidsoppgaver?

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Konkurransedirektør Lars Sørgard.


BECCLE-seminar: Særegne EØS-rettslige utfordringer knyttet til håndhevelsesdirektivet

 • 01, 21, 2016
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE-seminar: Særegne EØS-rettslige utfordringer knyttet til håndhevelsesdirektivet

BECCLE-seminar om forslaget om innføring av kartellforlik i konkurranseloven BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om særegne EØS-rettslige utfordringer knyttet til direktiv 2014/104 om private erstatningssøksmål for brudd på EU/EØS-konkurranseretten. Innledere: Gjermund Mathisen Direktør, Competition and State Aid Directorate, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) Tid og dato: kl 13.00 – 14.30, Torsdag 21. […]


BECCLE Seminar with Thibaud Verge: “Are Platform Price Parity Clauses Necessarily Anticompetitive?”

 • 10, 28, 2015
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE Seminar with Thibaud Verge: “Are Platform Price Parity Clauses Necessarily Anticompetitive?”

In this seminar, Verge will discuss whether Platform Price Parity Clauses are necessarily anticompetitive and assess the theory of harm put forward


Seminar with Catherine Barnard: Posting matters revisited

 • 10, 27, 2015
 •  
 •  
 • Comments Off on Seminar with Catherine Barnard: Posting matters revisited

The Research Group on Competition and Market Law at the Faculty of Law, UoB, is happy to invite you to a seminar with Catherine Barnard on Posting matters revisited. The seminar will offer reflections on the PWD, fundamental rights and the role of national and international courts in the EU/EEA.


BECCLE Seminar: Variable inventory costs intensify retail competition

 • 09, 24, 2015
 •  
 •  
 • Comments Off on BECCLE Seminar: Variable inventory costs intensify retail competition

Variable inventory costs intensify retail competition: the case for horizontal information sharing and manufacturer returns