Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

BECCLE-seminar med Gjermund Mathisen om ESAs innvendinger mot bokavtalen og reguleringen av drosjenæringen

November 13, 2017, 14:00 - 15:30

BECCLE har gleden av å invitere til et seminar med Gjermund Mathisen om ESAs innvendinger mot den norske reguleringen av drosjenæringen og den norske bokavtalen.

Tid og sted:
Mandag 13. november kl. 14.00 – 15.30.
Auditorium 3, Det juridiske fakultet, UiB, Magnus Lagabøtes plass 1.
Seminaret er gratis og åpent for publikum. Seminaret blir ikke strømmet direkte på nett.

Om tema:
Den norske bokavtalen innebærer at forlagene fastsetter prisen på nye bøker. Alle forhandlere må holde den fastsatte prisen en begrenset periode etter utgivelse. Avtalen gjelder ut 2018, og bransjen har så langt fått unntak fra konkurranseloven § 10.

Forlagene argumenterer for at avtalen gir et større mangfold av bøker og hjelper nye forfatterskap, men Konkurransetilsynet har vært kritisk og har argumentert for at bokavtalen bør oppheves. ESA ønsker å undersøke om bokavtalen går for langt og bryter med EØS-avtalen, og har av den grunn rettet en formell henvendelse til Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. ESA har bedt om svar på hvordan unntaket fra konkurranseloven er begrunnet.

Debatten rundt reguleringen av drosjemarkedet har versert i en årrekke. Drosjenæringen ønsker på sin side å verne om løyvekravet og kjøreplikten som sikrer tilbud og tilgjengelighet i de mindre lønnsomme markedene, mens konkurransetilsynet lenge har tatt til orde for at reguleringen må endres. Debatten ble på nytt aktualisert da Uber forsøkte å etablere tjenesten UberPop i Oslo, og delingsøkonomiutvalget konkluderte med at hele løyveordningen like gjerne burde fjernes.

Samtidig som debatten rundt reguleringen av drosjemarkedet har versert i Norge, har ESA behandlet en klage om reguleringen av drosjemarkedet i Oslo. 22. februar i år sendte ESA en grunngitt uttalelse til Norge med innsigelser mot reguleringen. Etter ESAs syn innebærer både begrensningen av antallet løyver i et løyvedistrikt, prioriteringer ved tildeling av tilgjengelige løyver og kravet om tilknytning til en drosjesentral en begrensning av etableringsfriheten i EØS-avtalen som rammer forbrukere.

Norge fikk i utgangspunktet to måneder til å svare på ESAs innvendinger, men har fått utsatt fristen til 20. desember. I følge samferdselsminister Ketil Solvik Olsen trenger regjeringen noe mer tid til å vurdere hvordan drosjereguleringen skal være i fremtiden, og det blir lagt vekt på å finne løsninger som skal sikre et tilstrekkelig tilbud i hele landet. En grunngitt uttalelse er andre steg i en traktatbruddsprosedyre dersom ESA mistenker at et av EFTA EØS-landene ikke har overholdt sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Etter fristens utløp kan ESA basert på svaret velge å ta saken inn for EFTA-domstolen.

13. november kommer Gjermund Mathisen, direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling til Bergen. I den anledning har vi på BECCLE gleden av å invitere til et seminar hvor Mathisen vil diskutere ESAs innvendinger og bekymringer rundt både drosjereguleringen og bokavtalen.

Innledere:

Gjermund Mathisen
Konkurranse- og statsstøttedirektør, EFTAs overvåkningsorgan

Les mer:

Details

Date:
November 13, 2017
Time:
14:00 - 15:30
Event Categories:
,
Event Tags:
, , , , , ,