Books and monographs

For a recent and complete overview of publications by the associates and PhD fellows affiliated with BECCLE, please visit their professional websites through here https://beccle.no/persons/associates/ and here https://beccle.no/persons/phd-candidates/.

2020

 • Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, “Leniency in EU Competition Law”, Wolters Kluwer [2020] (ISBN:9789403517223)
 • Kristian Strømsnes, “Uten virkning” – vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse skjennes “uten virkning”, PhD dissertation, Faculty of Law, University of Bergen

2019

 • Esmeralda Colombo, “Climate Change and the Individual: A Norwegian Perspective” in F. Sindico – M.M. Mbengue (eds), Climate Change and Litigation, Springer, 2019 (forthcoming)
 • Halvard Haukeland Fredriksen, Norges europeiske forvaltningsrett (sammen med Christoffer C. Eriksen), Universitetsforlaget 2019 (under utgivelse).
 • Tore Lunde, «Markedsføringsloven med kommentarer», 3. utgave, Gyldendal Akademisk 2019 (592 sider), i samarbeid med advokat Terje Lundby Michaelsen.
 • Tore Lunde, Arbeider med bokprosjekt med arbeidstittel «Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold» – monografi for publisering ultimo 2019/primo 2020. 

2018

 • Halvard Haukeland Fredriksen, The Agreement on the European Economic Area – A Commentary (redaktør og bidragsyter sammen med Finn Arnesen, Hans Petter Graver, Ola Mestad og Christoph Vedder), Nomos Verlagsgesellschaft/Beck/Hart/Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-3-8487-3219-7) 1177 s.
 • Halvard Haukeland Fredriksen, EØS-rett (med Gjermund Mathisen), 3. utgave. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2361-9) 461 s. 

2017

 • Teis Lunde Lømo: ‘Vertical contracting with externalities: three essays in Industrial Organization,’ PhD dissertation. Department of Economics, University of Bergen.
 • Herrera Anchustegui, Ignacio: “Buyer Power in EU Competition Law”, Thesis for the degree of philosophiae doctor (PhD), Faculty of Law, University of Bergen, published: “Buyer Power in EU Competition Law”, Institut de droit de la concurrences/Concurrences

2016

 • Simen Aardal Ulsaker: ‘On vertical restraints: Essays in Industrial Organization,’ PhD dissertation. Department of Economics, Norwegian School of Economics.

2015

 • Øystein Foros, Hans Jarle Kind and Lars Sørgard: ‘Merger policy and regulation in media industries’, chapter in S. P. Anderson, D. Strømberg and J. Waldfogel (eds.), Handbook of Media Economics, Elsevier, forthcoming .

2014

 • Fredriksen, Halvard H., and Mathisen: “EØS-rett“, 2nd edition, Fagbokforlaget (Bergen 2014)
 • Hjelmeng, Erling J., and Sørgard, Lars: “Konkurransepolitikk”, Fagbokforlaget (Bergen 2014)

2013

 • Bergh, Harald N. : “Four essays on media and entertainment economics”, PhD dissertation. Department of Economics, Norwegian School of Economics.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland: “Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØSavtalen”, PhD dissertation. Faculty of law, University of Bergen.
 • Helle, Herdis:  “Konkurransereglane i EU og EØS -retten som skranke for nasjonale styresmakter”, PhD dissertation. Faculty of law, University of Bergen.
 • Reme, Bjørn A. : “Essays on strategic interaction”, PhD dissertation. Department of Economics, Norwegian School of Economics.

2012

2011

 • Gjendemsjø, Ronny: “The oligopoly problem – the application of Art 101 and 102 on coordinated prices in an oligopoly” (”Oligopolproblemet – Om anvendelsen av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol” ), PhD dissertation, Faculty of Law, University of Bergen.