PhD Award to Malgorzata Cyndecka

21. October, 2016

BECCLE's Malgorzata Agnieszka Cyndecka has been awarded the prestigious European State Aid Quarterly's price for best PhD thesis

BECCLE’s Malgorzata Agnieszka Cyndecka has been awarded the prestigious European State Aid Quarterly’s price for best PhD thesis!
Photo: Eirik Holmøyvik

BECCLE’s Malgorzata Agnieszka Cyndecka, postdoctoral fellow at the Faculty of Law, UoB, has received the news that she has been awarded the prestigious European State Aid Quarterly’s award for best PhD dissertation since 2012 within the field of state aid.

Malgorzata has very newly received the news that she was awarded the prestigious award. There were a reported large number of entrants in the competition, and six finalists were chosen among these. Malgorzata shares the first prize with Rita Szudoczky of Austria. All the entrants were required to write an article summarizing the findings in their PhD dissertation. These six articles from the finalists will all be published in the quarterly.

Malgorzata will receive her award at the annual Autumn Conference European State Aid Law 2016 in Copenhagen on 1 December.

Malgorzata’s doctoral dissertation from 2015 bears the title ‘The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle’, and has newly been published in a revised version by the publishing house Kluwer Law International.

Read more…

BECCLE-seminar: økonomisk fagkunnskap i domstolen

22. November, 2016

sjangerbilde-lover-200

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om behovet for økonomisk fagkunnskap i domstolene med Asbjørn Strandbakken, Magni Elsheim, Sven Marius Urke, og Tommy Staahl Gabrielsen

Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige

Tid og dato: kl 13.15 – 15.00, Tirsdag 22. november
Sted:Auditoriet i første etg. i JUSII

Seminaret vil ikke strømmes direkte
Seminaret er gratis og åpent for publikum.

Les mer…

BECCLE-seminar om matmarkedet

10. November, 2016

BECCLE har gleden av å invitere til et seminar om matmarkedet og konkurransen i detaljistnivået, torsdag 10. November i Oslo.

Tid og dato: kl. 9.30 – 14.00, torsdag 10. november.
Sted: Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, Seminarrom: ‘Kjerka’ (inngang Domus Media, v/Kantinen), Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

Seminaret er gratis, men krever påmelding og registrering til post@beccle.no innen 4/11-2016

Last ned programmet her…

Tema for dette seminaret er konkurransen på detaljistnivå og hvordan dette håndteres i konkurransesaker. I matmarkedene, som i alle markeder, vil konkurransen generelt bestemmes av substitusjon på etterspørselssiden og kostnader, dvs. innkjøpsmarkedene. I Norge avgjøres nesten alle fusjonssaker ved at man ser på etterspørselssubstitusjon og kostnader i lokale markeder, beregner prispress, og avhjelper disse med lokale avhjelpende tiltak.

I dette seminaret vil vi belyse og diskutere denne angrepsmåten dersom konkurransen også kan ha nasjonale dimensjoner. Den nasjonale dimensjonen av konkurransen kan være at prisene i større eller mindre grad settes nasjonalt i stedet for lokalt, eller i form av at innkjøpsmarkedene er helt eller delvis nasjonale. I seminaret vil vi også prøve å belyse flere av mekanismene som påvirker innkjøpsmakt, og hvordan man skal forholde seg til disse mekanismene konkurranserettslig.

Til å belyse disse problemstillingene har vi samlet et lite knippe juridisk og økonomisk ekspertise i konkurranseøkonomi og konkurranserett fra UiO, UiB, NHH, RBB Economics, CREST og Konkurransetilsynet

 

Seminaret arrangeres av Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) i samarbeid med Forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

BECCLE-seminar: Markedsbalansering i kjøttindustrien og unntak fra konkurranseloven

1. November, 2016

lakterikonsernet Fatlands anlegg i Ølen i Hordaland

Slakterikonsernet Fatlands anlegg i Ølen i Hordaland. Foto: Tomas Larsen

Nortura og den private delen av kjøttindustrien vil ha nye unntak fra konkurranseloven. Er det en god ide? BECCLE inviterer til seminar om markedsbalansering og konkurranse.

Tid og dato: kl 10.00 – 12.00, tirsdag 1. november
Sted: Auditorium 1, Juridisk fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1

Seminaret vil strømmes direkte her…
Seminaret er gratis og åpent for publikum.

Innledere:

Les mer…

BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige

13. September, 2016

Den Norske Opera og Ballett. Kan offentlig drift subsidieres av utleie til det private?  Foto: Per Ståle Bugjerde

Den Norske Opera og Ballett. Kan offentlig drift subsidieres av utleie til det private?
Foto: Per Ståle Bugjerde

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Malgorzata Agnieszka Cyndecka, Herdis Helle og Steinar Vagstad om kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.

Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige

Tid og dato: kl 14.00 – 15.40, Tirsdag 13. September
Sted:Auditorium 2, det juridiske fakultet

Seminaret vil strømmes direkte her…

Seminaret er gratis og åpent for publikum. Besøkende bes benytte inngangen til hovedinngangen til det juridiske fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1

Les mer…

BECCLE’s Simen Aardal Ulsaker: “On vertical restraints”

7. September, 2016

BECCLE's Simen Aardal Ulsaker defended his thesis at NHH, 1 September 2016.

BECCLE’s Simen Aardal Ulsaker defended his thesis at NHH, 1 September 2016.

BECCLE is proud to announce that BECCLE’s Simen Aardal Ulsaker, on thursday 1 September, defended his thesis, On vertical restraints: Essays in Industrial Organization, for the PhD degree at the Norwegian School of Economics.

The prescribed topic for the trial lecture was Resale Price Maintenance: Economic theories and legal treatment.

Ulsaker was a PhD Candidate at the Norwegian School of Economics (NHH), and is affiliated with BECCLE. He holds a master’s degree in economics from the University of Bergen. Ulsaker will continue in a postdoc position at NHH.

Simens supervisors were Lars Sørgard, now Director General of the Norwegian Competition Authority, and Thibaud Vergé, Professor, ENSAE/CREST and BECCLE. The evaluation committee consisted of Hans Jarle Kind, Professor, Department of Economics, NHH, and BECCLE, Jeanine Miklos-Thal, Professor, University of Rochester, and Patrick Rey, Professor, University of Toulouse.


Read more…

BECCLE-seminar med Emilio Calvano

13. June, 2016

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Emilio Calvano om “REcommender systems: biased advice”. (Joint with Bruno Julien)

Innledere:
Emilio Calvano
University of Naples

Tid og dato: kl 12.15 – 13.30, mandag 13. juni
Sted: NHH, Institutt for samfunnsøkonomi

Peder Sather 2016 – Conference on industrial organization and health economics

11. May, 2016

Sather Tower Photo: Almonroth (CC BY-SA 3.0)

Sather Tower
Photo: Almonroth (CC BY-SA 3.0)

BECCLE is pleased to announce the 2016 Peder Sather Conference on Industrial Organization and Health Economics.

May 23-24 BECCLE is co-organizing the 2nd Peder Sather Conference in Industrial Organization and Health Economics. The conference is jointly organized by the Norwegian School of Economics, UC Berkeley and BECCLE, and will take place at NHH. The conference program includes top international and Norwegian scholars in economics.

The conference organizers are Ben Handel (UC Berkeley), Richard Gilbert (UC Berkeley), Eirik Gaard Kristiansen (NHH/LEMO), Steffen Juranek (NHH/LEMO) and Morten Sæthre (NHH/BECCLE). The conference is co-organized with Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE).

Academic program
The conference starts 9:00 am Monday May 23th and ends at 5.15 pm Tuesday May 24th. Presenters should plan 30 minutes to describe their papers. Following each presentation, there will be 10 minutes for discussion, introduced by a discussant (10 minutes). The conference will take place at the Norwegian School of Economics (NHH), Auditorium Karl Borch.

Attendance is open and free to anyone interested, but please notify dagny@kristiansen@nhh.no if you plan to attend.

Full conference program…

Next Page »