BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige

13. September, 2016

Den Norske Opera og Ballett. Kan offentlig drift subsidieres av utleie til det private?  Foto: Per Ståle Bugjerde

Den Norske Opera og Ballett. Kan offentlig drift subsidieres av utleie til det private?
Foto: Per Ståle Bugjerde

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Malgorzata Agnieszka Cyndecka, Herdis Helle og Steinar Vagstad om kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.

Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige

Tid og dato: kl 14.00 – 15.40, Tirsdag 13. September
Sted:Auditorium 2, det juridiske fakultet

Seminaret vil strømmes direkte her…

Seminaret er gratis og åpent for publikum. Besøkende bes benytte inngangen til hovedinngangen til det juridiske fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1

Les mer…

BECCLE’s Simen Aardal Ulsaker: “On vertical restraints”

7. September, 2016

BECCLE's Simen Aardal Ulsaker defended his thesis at NHH, 1 September 2016.

BECCLE’s Simen Aardal Ulsaker defended his thesis at NHH, 1 September 2016.

BECCLE is proud to announce that BECCLE’s Simen Aardal Ulsaker, on thursday 1 September, defended his thesis, On vertical restraints: Essays in Industrial Organization, for the PhD degree at the Norwegian School of Economics.

The prescribed topic for the trial lecture was Resale Price Maintenance: Economic theories and legal treatment.

Ulsaker was a PhD Candidate at the Norwegian School of Economics (NHH), and is affiliated with BECCLE. He holds a master’s degree in economics from the University of Bergen. Ulsaker will continue in a postdoc position at NHH.

Simens supervisors were Lars Sørgard, now Director General of the Norwegian Competition Authority, and Thibaud Vergé, Professor, ENSAE/CREST and BECCLE. The evaluation committee consisted of Hans Jarle Kind, Professor, Department of Economics, NHH, and BECCLE, Jeanine Miklos-Thal, Professor, University of Rochester, and Patrick Rey, Professor, University of Toulouse.


Read more…

BECCLE-seminar med Emilio Calvano

13. June, 2016

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Emilio Calvano om “REcommender systems: biased advice”. (Joint with Bruno Julien)

Innledere:
Emilio Calvano
University of Naples

Tid og dato: kl 12.15 – 13.30, mandag 13. juni
Sted: NHH, Institutt for samfunnsøkonomi

Peder Sather 2016 – Conference on industrial organization and health economics

11. May, 2016

Sather Tower Photo: Almonroth (CC BY-SA 3.0)

Sather Tower
Photo: Almonroth (CC BY-SA 3.0)

BECCLE is pleased to announce the 2016 Peder Sather Conference on Industrial Organization and Health Economics.

May 23-24 BECCLE is co-organizing the 2nd Peder Sather Conference in Industrial Organization and Health Economics. The conference is jointly organized by the Norwegian School of Economics, UC Berkeley and BECCLE, and will take place at NHH. The conference program includes top international and Norwegian scholars in economics.

The conference organizers are Ben Handel (UC Berkeley), Richard Gilbert (UC Berkeley), Eirik Gaard Kristiansen (NHH/LEMO), Steffen Juranek (NHH/LEMO) and Morten Sæthre (NHH/BECCLE). The conference is co-organized with Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE).

Academic program
The conference starts 9:00 am Monday May 23th and ends at 5.15 pm Tuesday May 24th. Presenters should plan 30 minutes to describe their papers. Following each presentation, there will be 10 minutes for discussion, introduced by a discussant (10 minutes). The conference will take place at the Norwegian School of Economics (NHH), Auditorium Karl Borch.

Attendance is open and free to anyone interested, but please notify dagny@kristiansen@nhh.no if you plan to attend.

Full conference program…

The 2nd annual BECCLE Competition Policy Conference is streaming live

21. April, 2016

We’re proud to announce that we are streaming our 2nd annual Competition Policy Conference live. We will stream both the keynote addresses and the invited sessions on health care, verticals and enforcement. The recordings will also be available online after the conference.

Follow the 2016 Competition Policy Conference here…

See the full conference program (pdf) here…

2nd Annual BECCLE Competition Policy Conference

21. April, 2016

BECCLE, located at the 3rd floor, JUSII of the Faculty of Law, UoB.

BECCLE, located at the 3rd floor, JUSII of the Faculty of Law, UoB.

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) is pleased to announce the 2nd annual conference on competition policy on the 21st and 22nd of April in Bergen, Norway.

The conference will combine sessions with invited speakers and presentations and discussions of original research papers in the fields of competition law and economics.

Follow the 2016 Competition Policy Conference live…

Keynote speakers include Alison Jones, King’s College London, Kai-Uwe Kühn, University of East Anglia, and Bruno Jullien,Toulouse School of Economics.

Download the full conference program (pdf) here…

Map: Directions from hotels to the Faculty of Law
Map: Directions from to the boat point of departure

Read more…

BECCLE-seminar: Hva bør være Konkurransetilsynets arbeidsoppgaver?

10. March, 2016

Lars Sørgard

Lars Sørgard

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar med Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Innledere:
Lars Sørgard
Konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

Tid og dato: kl 14.15 – 15.30, torsdag 10. mars
Sted: Seminarrom 2, Juridisk fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1

Seminaret vil strømmes direkte her…

Seminaret er gratis og åpent for publikum. Besøkende bes benytte hovedinnganen til det juridiske fakultet fra Magnus Lagabøtes plass 1.

Om tema:
Vi observerer at konkurransemyndighetene i ulike land har ulike arbeidsoppgaver. I Norge har Konkurransetilsynet et relativt avgrenset mandat, da det håndhever konkurranseloven og fokuserer på de tre hovedpilarene (konkurransebegrensende samarbeide, misbruk av dominans og kontroll med foretakssammenslutninger). I en del andre land har konkurransemyndighetene et videre mandat. Det er eksempler på at konkurransemyndighetene ikke bare håndhever de tradisjonelle konkurransereglene, men i tillegg regler for forbrukerbeskyttelse, statsstøtte, egne regler for konkurranse mellom offentlige og private bedrifter og egne konkurranseregler i spesifikke sektorer. I dette foredraget vil konkurransedirektør Lars Sørgard drøfte fordeler og ulemper med det relativt snevre mandatet som Konkurransetilsynet har sml. med en rekke andre konkurransemyndigheter.

BECCLE-seminar: ny konkurranseklagenemd

7. March, 2016

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om regjeringens forslag til konkurranseklagenemnd

Innledere:
Helge Stemshaug,
Partner, Advokatfirmaet BA-HR,

Ørnulf Øyen
Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Møteleder:
Ronny Gjendemsjø
Førsteamanuensis
 

Tid og dato: kl 14.00 – 15.30, mandag 7. mars
Sted: Auditoriet, første etasje, JUSII, Juridisk fakultet

Seminaret vil strømmes direkte her…

Seminaret er gratis og åpent for publikum.

Om tema:
I Prop. 37 L (2015-2016) fremmet regjeringen forslag om en klagenemnd for konkurransesaker (Konkurranseklagenemnda). Forslaget innebærer at Konkurranseklagenemnda skal overprøve de av Konkurransetilsynets vedtak som i dag klagebehandles av departementet, og de vedtak om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene. Dette er ment å gi en spesialisert, uavhengig og enhetlig klagebehandling, før klagevedtakene kan overprøves av domstolene. Nemnda skal organiseres som et uavhengig forvaltningsorgan, men i tråd med kravene til uavhengig tribunal for prøving av straff etter EMK. Departementet har i sin vurdering av hvilken modell som bør velges for overprøving av Konkurransetilsynets vedtak “lagt vekt på at organiseringen i størst mulig grad skal sikre at avgjørelsene som fattes er materielt riktige, at partenes rettssikkerhet ivaretas, at overprøvingen ikke tar for lang tid og ikke blir unødig kostbar.”

På seminaret vil Helge Stemshaug presentere forslaget, med et særlig blikk for nemndsleders innflytelse over saksbehandlingen i den enkelte sak (f.eks. knyttet til spørsmålet om det skal avholdes muntlige forhandlinger) og mulige habilitetsutfordringer knyttet til nemndas øvrige medlemmer (som etter forslaget vil ha dette som et biververv).

Professor Ørnulf Øyen vil kommentere med utgangspunkt i de føringer som følger av EMK og etablert norsk prosess- og forvaltningsrett.

For nærmere informasjon om Regjeringens forslag, se Prop. 37 L (2015-2016)…

Next Page »