Finn/Nettbil saken: Lærdommer fra Høyesteretts dom

Auditorium 4, Det juridiske fakultet, UiB Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen, Hordaland

I november 2020 forbød Konkurransetilsynet Schibsteds oppkjøp av Nettbil, basert på at det ville medføre en betydelig begrensning i effektiv konkurranse i markedet. Konkurranseklagenemnda ga i mai 2021 Konkurransetilsynet medhold. Read More ...