Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

BECCLE-seminar: Særegne EØS-rettslige utfordringer knyttet til håndhevelsesdirektivet

January 21, 2016, 13:00 - 14:30

BECCLE-seminar om forslaget om innføring av kartellforlik i konkurranseloven

BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om særegne EØS-rettslige utfordringer knyttet til direktiv 2014/104 om private erstatningssøksmål for brudd på EU/EØS-konkurranseretten.

ESAs lokaler i Rue Belliard 35, Brussel (t.h.). Gjermund Mathisen (t.v.).  Foto og opphavsrett: ESA og Karoline Mathisen

ESAs lokaler i Rue Belliard 35, Brussel (t.h.). Gjermund Mathisen (t.v.).
Foto og opphavsrett: ESA og Karoline Mathisen

Innledere:
Gjermund Mathisen
Direktør, Competition and State Aid Directorate, EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

Tid og dato: kl 13.00 – 14.30, Torsdag 21. januar
Sted: Auditorium 3, Juridisk fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1.

Seminaret vil strømmes direkte her…

Presentasjon: Direktiv 2014/104/EU (håndhevelsesdirektivet) i EØS

Seminaret er gratis og åpent for publikun. Besøkende bes benytte hovedinnganen til det juridiske fakultet fra Magnus Lagabøtes plass 1.

Om tema:
EØS-avtalen og den underliggende topilarstrukturen medfører noen særegne EØS-rettslige problemstillinger knyttet til implementeringen av direktiv 2014/104. I dette seminaret vil Mathisen blant annet gå nærmere inn på betydningen av (manglende) desentralisering av håndhevelsen av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 i EU-pilaren, (manglende) anerkjennelse av desentraliseringen av håndhevelsen av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 i EFTA-pilaren, og (manglende) virkning av forordning 1/2003 på tvers av EU/EFTA-pilarene i EØS.

Disse særegne EØS-rettslige forholdene byr på utfordringer for implementeringen av direktivets bestemmelser om håndhevelse av EØS-konkurransereglene gjennom erstatningssøksmål for nasjonale domstoler. Særlig utfordrende er direktivets artikkel 9(2) om at nasjonale konkurransemyndigheters vedtak skal utgjøre prima facie bevis for en overtredelse, i etterfølgende erstatningssøksmål. Det grenseoverskridende elementet i denne bestemmelsen – at én stats domstoler skal godta som bevis et vedtak fra en konkurransemyndighet i en annen stat – er utfordrende nok å gjennomføre innenfor EU. Mellom EU- og EFTA-pilaren i EØS blir utfordringene enda større.

Details

Date:
January 21, 2016
Time:
13:00 - 14:30
Event Category:
Event Tags:
, , , ,

Venue

Auditorium 1, Det juridiske fakultet, UiB
Magnus Lagabøtes plass 1
Bergen, 5015 Norway
+ Google Map