Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

BECCLE-seminar om kryssubsidiering i lys av EU/EØS-statsstøtteregelverket

June 15, 2017, 12:15 - 14:00

Posttjenester er et eksempel en tjenete som kan kryssubsidieres Photo: Tiberiu Ana. Licenced under CC BY 2,0.

BECCLE-seminaret om kryssubsidiering i lys av EU/EØS-statsstøtteregelverket

EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) har i flere saker påpekt at norske regler ikke forhindrer kryssubsidiering, og kan medføre en risiko for ulovlig kryssubsidiering ved det offentliges utøving av økonomisk aktivitet. BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om kryssubsidiering i lys av statsstøtteregelverket i EU/EØS med Christian Lund, seniorøkonom i ESA.

Foredragsholder:

Christian Lund, ESA Photo: ESA

Christian Lund, ESA
Photo: ESA


Christian Lund
Senior Economist
Economist Team, Competition and State Aid Directorate,
EFTA Surveillance Authority

 
 
 
 
 
 
 

Tid og dato: 12.00 – 14.00, 15. juni 2017
Sted: Auditorium I, Det juridiske fakultet
Seminaret er gratis og åpent for publkum

Om tema:
Kryssubsidiering er en vanlig praksis når virksomheter skal introdusere et nytt produkt i markedet. I en slik situasjon kan virksomheten bruke inntjeningen på andre produkter eller tjenester til å subsidiere prisen på det nye produktet. Prisen på det nye produktet kan slik settes lavere enn utgiftene ved å produsere varen eller tjenesten. I utgangspunktet er dette en lovlig strategi. Det kan likevel stille seg annerledes når virksomheten har en dominerende stilling i markedet eller når den aktuelle situasjonen faller under statsstøtteregelverket i EU/EØS.

I statsstøtteretten brukes kryssubsidiering om situasjoner der økonomisk aktivitet subsidieres med offentlige midler. Dette kan bli aktuelt når det offentlige driver ikke-økonomisk og økonomisk aktivitet i samme rettssubjekt. Det offentliges ikke-økonomiske aktivitet er normalt finansiert med offentlige midler gjennom bevilgninger over statsbudsjettet eller andre offentlige budsjetter. Hvis offentlige midler tilflyter den økonomiske aktiviteten direkte eller indirekte, kan dette være i strid med reglene om offentlig støtte. Dette kan for eksempel være tilfelle når den økonomiske aktivtiten ikke dekker sine egne utgifter og finansieres av den ikke-økonomiske aktiviteten.

Details

Date:
June 15, 2017
Time:
12:15 - 14:00
Event Category:

Venue

Auditorium 1, Det juridiske fakultet, UiB
Magnus Lagabøtes plass 1
Bergen, 5015 Norway