BECCLE-seminar om kryssubsidiering i lys av EU/EØS-statsstøtteregelverket

EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) har i flere saker påpekt at norske regler ikke forhindrer kryssubsidiering, og kan medføre en risiko for ulovlig kryssubsidiering ved det offentliges utøving av økonomisk aktivitet. BECCLE har gleden av å kunne invitere til et seminar om kryssubsidiering i lys av statsstøtteregelverket i EU/EØS med Christian Lund, seniorøkonom i ESA. Read More …