BECCLE-seminar: TeliaSonera/Tele2

I forbindelse med Konkurransetilsynets godkjenning av Telesonera/Tele2, har BECCLE gleden av å invitere til et seminar om fusjonen og bruken av UPP-tester for å avdekke fare for prispress i markedet. Read More …