Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Horizontal Mergers and Product Quality

April 9, 2014, 04:15 - 15:30

Speaker: Kurt Brekke

Professor at the Department of Economics at the Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), and BECCLE.

Curriculum vitae
 

Time: Wednesday 9 April at 14:15-15:30
Location: Auditorium, Ground floor, Jekteviksbakken 31
Outside guests should use the entrance from Torborg Nedreaas’ gate or enter through the Faculty of Law’s main entrance.
The seminar will be held in Norwegian

 
A recording of the seminar is available here.
 

On the topic:

Det er en økende erkjennelse av at horisontale fusjoner ikke bare kan ha konkurransemessige effekter på pris, men også på ikke-pris variabler som kvalitet, noe som bekreftes av nyere empirisk forskning basert på fusjonssimuleringer. Likevel eksisterer det begrenset kunnskap om effekter av horisontale fusjoner på kvalitet, noe som også påpekes av OECD’s competition commission:

“While the importance of quality is undisputed and issues about quality are mentioned pervasively in competition agency guidelines and court decisions, there is no widely-agreed framework for analysing it which often renders its treatment superficial […….] the role of quality effects in merger controls, and in particular, trading off between quality and price effects, remains to be one of the most vexatious — and still unresolved — issues.” (OECD, 2013, p. 1)

I artikkelen “Horisontal Mergers and Product Quality”, studerer Kurt Brekke, Luigi Siciliani (University of York) og Odd rune Straume (University of Minho) av den grunn effektene av horisontale fusjoner kvalitet, pris, og velferd. De bruker et teoretisk rammeverk med tre (ex ante) identiske bedrifter som tilbyr differensierte produkt. I første runde ses det på fusjoner som kun har konkurransebegrensende effekter. Deretter tillates det at en fusjon kan innebærer nedleggelse av en av de fusjonerte bedriftene og dermed effektivitetsgevinster.

På seminaret vil Brekke legge frem artikkelen hvor det blant annet påpekes at de fusjonerende bedriftene alltid reduserer kvalitet, men effekten på pris avhenger av hvor responsiv etterspørselen er med hensyn til kvalitet. Bedriften som ikke tar del i fusjonen responderer imidlertid med å øke både priser og kvalitet. Samlet sett leder fusjonen til høyere pris og kvalitet i gjennomsnitt i markedet. Dersom fusjonen innebærer nedleggelse, så leder fusjonen til høyere pris og kvalitet både ved den fusjonerte bedriften og den ikke-fusjonerte bedriften. Velferdsimplikasjonene av fusjoner i markeder hvor bedrifter konkurrerer om kunder både i form av pris og kvalitet er derfor generelt sett tvetydige. Vi kan vise at dersom etterspørselsresponsen til kvalitet er høy, vil konsumentene tjene på fusjonen og velferden kunne øke.

 

 

 

 

Details

Date:
April 9, 2014
Time:
04:15 - 15:30
Event Category:
Event Tags:
, ,