Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Konferanse: Offentlig oppgavetyveri?

September 7, 2018, 09:00 - 13:00

Biggerfish

Skviser staten og kommuner private bedrifter fra markedet ved å kryssubsidiere sin økonomiske virksomhet, eller prøver de bare å løse sine oppgaver på best mulig måte? Kan tiltakene som er foreslått av arbeidsgruppen gi et dårligere tilbud til innbyggere eller skal de sikre at det private kan konkurrere på like vilkår? Fredag 7 september har vi gleden av å ivitere til konferansen “Offentlig opgpavetyveri?”, en konferanse om like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet fra et norsk og dansk perspektiv.

Postdoktor Malgorzata Cyndecka innleder om den norske rapporten. Cyndecka var medlem av den norske arbeidsgruppen bak rapporten “Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører”. Professor Karsten Naundrup Olesen fra København Universitet vil redegjøre for diskusjonen om like konkurransevilkår i Danmark. Den norske rapporten vil diskuteres av representanter for KS, Virke og Konkurransetilsynet.

Tid: Fredag 7. september, kl 9.00 – 13.00
Sted: Auditorium 4, Det juridiske fakultet, UiB

Innledere:

Presentasjoner:

Program

Materiale:

Påmelding:
Konferansen gratis og åpen for alle. Påmelding per epost til Kristian Wederhus innen 4. september.
Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater kan sendes i etterkant av seminaret.

 

Bakgrunn:
Sommeren 2016 satte den norske regjeringen ned arbeidsgruppen «På like vilkår», som skulle foreslå tiltak som kan styrke konkurransen mellom det offentlige og det private. Bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppen var at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) mener at det offentliges skattefritak og konkursimmunitet bryter med EU/EØS-regler om offentlig støtte når det offentlige driver «økonomisk aktivitet» i konkurranse med private markedsaktører.

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet 23. januar 2018. I rapporten vurderte arbeidsgruppen to løsninger for å tilpasse seg reglene om statsstøtte: Et regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet og utskilling av økonomisk aktivitet.

Det offentliges økonomiske aktivitet er uproblematisk så lenge staten eller kommuner driver på markedsmessige vilkår i henhold til det såkalte markedsaktørprinsippet (MEOP). MEOP innebærer at det offentlige handler på samme måte som en sammenlignbar, rasjonell og profittorientert markedsaktør ville ha gjort under lignende omstendigheter. Arbeidsgruppen flertall foreslår å innføre et nasjonalt tilsynsorgan, lagt til Konkurransetilsynet, som skal overvåke etterlevelsen av det såkalte markedsaktørprinsippet.

Rapporten ble sendt på høring før regjeringen skal ta stilling til ESAs foreløpige konklusjonen om at det offentliges skattefritak og konkursimmunitet utgjør ulovlig statsstøtte. Det er mye som står på spill både for det offentlige, som kan bli utsatt for en omfattende omorganisering, og det private, som forventer konkurranse på like vilkår.

Konkurransen mellom det private og det offentlige er også et tema i Danmark, hvor nasjonale regler om offentlig støtte er en del den danske konkurranseloven. Den danske regjeringen satte ned en tilsvarende arbeidsgruppe for å se nærmere på det som gjerne beskrives som «offentligt opgavetyveri». Rapporten skal være klar om noen uker.

Malgorzata Cyndecka
Postdoc
Det juridiske Fakultet, UiB, og BECCLE
Karsten Naundrup Olesen
Professor
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Opptak:Details

Date:
September 7, 2018
Time:
09:00 - 13:00
Event Categories:
,
Event Tags:
, , , ,

Venue

Auditorium 4, Det juridiske fakultet, UiB
Magnus Lagabøtes plass 1
Bergen, Hordaland 5010 Norway
+ Google Map