BECCLE-seminar med Gjermund Mathisen om ESAs innvendinger mot bokavtalen og reguleringen av drosjenæringen

De siste årene har både den norske bokavtalen og reguleringen av drosjemarkedet har skapt debatt. EFTAs overvåkningsorgan har kommet med innvendinger til reguleringen av drosjemarkedet i Oslo, og har bedt informasjon om unntaket fra konkurranseloven § 10 for bokavtalen. BECCLE har gleden av å invitere til et seminar med Gjermund Mathisen, direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling, hvor Mathisen vil diskutere ESAs innvendinger og bekymringer rundt både drosjereguleringen og bokavtalen. Read More …