BECCLE Seminar om matmarkedet

Matmarkedene i Norge er under konstant oppmerksomhet. Nylig har Konkurransetilsynet godkjent fusjonen mellom Coop og Ica på vilkår. Regjeringen jobber med en lov om god handelsskikk, og debatten om hvor marginene forsvinner i distribusjonskjeden pågår. I dette seminaret ønsker vi å rette søkelys på alle disse problemsstillingene, og vi har invitert en rekke økonomer og jurister til å presentere sine syn som grunnlag for diskusjon og debatt. Read More …

Regulering og konkurranse i banksektoren

Emil R. Steffensen og Christine Meyer, kommentert av Jan Erik Fåne, diskuterer hvilke virkninger det vil få for konkurransen i markedet at Norge innfører strengere krav til bankene tidligere enn rensten av EØS-området Read More …